68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình nền 12 con giáp đẹp nhất với nhiều cách tạo hình 3D cute, chiến binh ngầu, hình vẽ siêu sáng tạo, độc đáo, sắc nét, tặng mọi người làm hình nền.

12 Con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông chúng ta.

Hệ tính 12 con giáp hay được gọi là Can Chi là một hệ thống đánh số chu kỳ được dùng nhiều ở các nước Á Đông, cụ thể là Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore và một số quốc gia khác. Cách tính này áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60, dùng để tính thời gian (ngày, giờ, năm, tháng).

12 con giáp là gì ?

12 con giáp hay thập nhị Chi là một sơ đồ phân loại tập hợp gồm 12 con vật được đánh số thứ tự, mỗi năm trong một chu kỳ 12 năm lặp lại. Chu kỳ 12 năm xấp xỉ 11,85 năm của chu kỳ quỹ đạo Sao Mộc. Hiện nay, 12 con giáp được sử dụng các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam, để tính thời gian (ngày, tháng, năm).

12 con giáp bao gồm

 • Tý – Con Chuột
 • Sửu – Con Trâu
 • Dần – Con Hổ
 • Mão – Con Mèo
 • Thìn – Con Rồng
 • Tỵ – Con Rắn
 • Ngọ – Con Ngựa
 • Mùi – Con Dê
 • Thân – Con Khỉ
 • Dậu – Con Gà
 • Tuất – Con Chó
 • Hợi – Con Lợn

Theo đó, mỗi con giáp sẽ đại diện cho một năm khác nhau với những tính chất, đặc điểm theo phong thủy tương đồng với con giáp ấy. Mỗi con giáp trong 12 con giáp được liên kết sâu sắc với một nền văn hóa trong việc mô tả tính cách hoặc những sự kiện xảy ra trong suốt cuộc đời của một con người cho đến mức độ ảnh hưởng của mối tương quan cụ thể của người đó đến chu kỳ thời gian.

Hình nền 12 con giáp 4D hot tik tok phiên bản cổ trang 2023

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Tý

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Sửu

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Dần

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Mão

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Thìn

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Tỵ

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Ngọ

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Mùi

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Thân

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Dậu

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Tuất

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp cổ trang tuổi Hợi

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình nền 12 con giáp 3D phong cách metal

Hình ảnh Tý – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Sửu – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Hổ – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Mão – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Rồng – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Rắn – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Ngựa – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Dê – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Khỉ – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Gà – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Chó – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh Heo – metal

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp phong cách chiến binh cực ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Tý
68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền chuột chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Sửu

Hinh-anh-12-con-giap-lam-hinh-nen-dien-thoai-doc-nhat-2

hình nền trâu chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Dần

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền hổ chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Mẹo

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền thỏ chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Thìn

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền rồng chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Tỵ68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền rắn chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Ngọ

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền ngựa chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Ngọ

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền dê chiến binh siêu kute

Hình nền điện thoại-tuổi Thân

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền khỉ chiến binh siêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Dậu

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền gà chiến binh siêu cute

Hình nền điện thoại-tuổi Tuất

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

hình nền chó chiến binhsiêu ngầu

Hình nền điện thoại-tuổi Hợi

Hinh-anh-12-con-giap-lam-hinh-nen-dien-thoai-doc-nhat-12

hình nền heo chiến binh siêu ngầu

Hình nền 12 con giáp phong cách pháp sư huyền bí

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư chuột trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư trâu trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư hổ trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư thỏ trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư rồng trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư rắn trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư ngựa trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư dê trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư khỉ trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư gà trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư chó trung hoa

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

pháp sư heo trung hoa

Hình nền 12 con giáp phong cách cute hồng

chuot-hong

trau-hong

ho-hong

rong-hong

tho-hong

ran-hong

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

ngua-hong

 ga-hong

cho-hong

Hình ảnh 12 con giáp với phong cách băng giá

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính 

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

Hình ảnh 12 con giáp với phong cách phép thuật

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính

68+ hình ảnh 12 con giáp đẹp 4D ngầu làm hình nền cho điện thoại, máy tính